ראש החוג: פרופ' יריב צפתי

החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת 1994. בשני העשורים שחלפו מאז גברה ההכרה בכך שהתקשורת אינה מתייחדת כמושא לצריכה ולמחקר, אלא היא פעילות שכולנו עוסקים בה כל הזמן. הפכנו, או חזרנו להיות, "יצרני תוכן". החוג לתקשורת חוקר את המשמעות ואת ההשפעות של הפעילות הזאת בעידן של תמורות טכנולוגיות ותרבותיות, מתוך מטרה להבין את התופעות והתהליכים הללו, ולהקנות לסטודנטים כלים בקורתיים ומעשיים שבאמצעותם יוכלו לפעול בעולם. סגל החוג כולל מרצים שעומדים בחזית המחקר בארץ ובעולם, ובוגרי התואר הראשון, התואר השני והדוקטורט שלו מאיישים מגוון משרות בתקשורת ובתחומים משיקים באקדמיה, בשירות הציבורי ובסקטור הפרטי.