סדנת מחקר א'

שם הקורס: סדנת מחקר א'

שש"ס: 2 שש"ס

מרצה: ד"ר אורן מאייירס

מספר קורס: 01.ב.208.4002 (מיועד לתלמידי שנה א')

יום ושעה: יום ד' 18-20

קישור לסילבוס

מיועד לתלמידי שנה א'. מטרת הסדנא לאפשר התנסות מובנית בכתיבת הצעת מחקר. במהלך הסדנא נקרא וננתח הצעות מחקר על מרכיביהם השונים; נתוודע לתחומי המחקר בחוג; ונבחן דרכים לתרגום רעיונות ומקורות לכלל ניסוח של שאלות מחקר. דרישות: נדרשת השתתפות פעילה.

סדנת מחקר ב'

שם הקורס: סדנת מחקר ב'

שש"ס: 2 שש"ס

מרצה: ד"ר אורן מאיירס

מספר קורס: 01.א.208.4003 (מיועד לתלמידי שנה ב')

יום ושעה: יום ד' 10-12

קישור לסילבוס

מיועד לתלמידי שנה ב'. הסדנה מיועדת להכרת הנדרש מהצעת מחקר לעבודת המ"א: במסגרת הסדנה תתורגל קריאה ביקורתית של הצעות מחקר יוצגו שלביה של הצעת מחקר והסטודנטים יתנסו בכתיבה הצעת מחקר. נוכחות חובה והשלמת חובות הקורס כולל הגשת כל המשימות ובכלל זה הצעת המחקר.

תיאוריות עכשוויות בתקשורת

שם הקורס: תיאוריות עכשוויות בתקשורת

שש"ס: 4 שש"ס

מרצה: ד"ר רבקה ריב"ק

מספר קורס: 01.א.208.4006

יום ושעה: יום ד' 8-12

קישור לסילבוס

הקורס יקיים מפגש עם תיאוריות שמשמשות כהסבר לתופעות בתקשורת תוך בחינת הגבולות הדיסציפלינאריים. נבחן את התפקידים השונים של תיאוריה במחקר חברתי והדרכים שבהן היא משמשת חוקרים בעלי תפיסות שונות. מתוך קריאה אינטנסיבית של מאמרים יסודיים בתחום נסקור התפתחויות תיאורטיות בחקר התקשורת בתוך הקשר רחב יותר של התפתחויות במדעי החברה: דרישות: תרגילים ועבודה.

שיטות מחקר למ"א

שם הקורס: שיטות מחקר למ"א

שש"ס: 4 שש"ס

מרצה: פרופ' יריב צפתי

מספר קורס: 01.א.208.4000

יום ושעה: יום ד' 12-16

קישור לסילבוס

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות הקשורות בלוגיקה במתודולוגיה ובאפיסטמולוגיה במחקר הפוזיטיביסטי בתקשורת.  נושאי הקורס: הגדרת שאלות המחקר, בניית מערך המחקר, מדידה והסקה, ניסוי, ניתוח תוכן, תוקף חיצוני ופנימי ורמות ניתוח. דרישות הקורס: השתתפות פעילה, תרגילים,  בחינה ותרגיל מסכם.

.