רביד אורן

כתובת דוא"ל: ravid.oren@gmail.com

נושא עבודת הדוקטורט: הפרח בגני: התפתחות השיח העיתונאי על אודות המוזיקה המזרחית בישראל בין השנים 1974-2011 (מנחים: ד"ר עוזי אלידע ופרופ' מוטי רגב)

.