ביצועי המגזר הציבורי בישראל

אזרח/ית יקר/ה                                                                                               מאי, 2014

 

 

 

שאלון זה הנו חלק ממחקר הנערך במחלקות למנהל ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת חיפה ושל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אודות תפקוד מערכות מנהל וממשל בישראל. השאלון מתמקד בעמדותיך כאזרח המקבל שירות ממערכות שונות של המנהל הציבורי (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים וגופים הסמוכים אליהם). הנתונים שיאספו יסייעו מאד בקידום הידע לגבי תחושותיהם של אזרחי המדינה, מידת שביעות רצונם מהמתרחש במערכות ציבוריות והקשר שלהם עם עובדי ציבור.

 

השאלונים אנונימיים לחלוטין ואין כל דרך לזהות את המשתתפים במחקר. הזמן המוערך למילוי השאלון הוא כ- 15 דקות לכל היותר. אנו מבקשים ממך למלא את כל השאלות, כולל אלו בחלק המידע הכללי, מבלי לדלג על אף אחת גם אם הדבר קשה לפעמים. אין תשובות נכונות יותר או פחות ורוב השאלות נוגעות לדעותיך ומידת הסכמתך עם תופעות שונות. השאלות מנוסחות בלשון זכר אך ורק  מטעמי נוחות ומכוונות לנשים וגברים כאחד.

 

אנו מודים לך מאד על נכונותך להשתתף במחקר חשוב זה.

 

 

 

פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' שלמה מזרחי

וצוות המחקר