שאלון אובדן עובר/תינוק

 

 

שלום רב,

אנו קבוצת חוקרים העוסקים בחקר נושא האבל והשכול לצורך העמקת ההבנה ודרכי ההתמודדות עם השכול. המחקר שלנו מנסה להבין את חוויות הנשים שעברו לידה שקטה (בין השבוע 22 להריון ואילך) וכן נשים שאיבדו תינוק עד גיל 12 חודשים.

העמקת הידע וההבנה בתחום האבל והשכול ביכולתה לתרום הן בקידום שיטות וכלים טיפוליים, והן ביצירת מסגרות תמיכה לשכולים/ות. כל סיוע מצדך יתרום רבות לקידום התחום הלאה.

אנו ערים לרגישות הכרוכה בנושא כואב זה והקושי לדבר על האובדן, ואנו מבינים שההחלטה להשתתף איננה פשוטה. יחד עם זאת, ישנה חשיבות רבה להבנת התהליכים שעוברת האישה בעקבות אובדן עובר/תינוק וההשפעות הנלוות לכך על חייה. לכן, נעריך מאוד במידה ותסכימי לשתף בחלק מחוויותיך הנוגעות בתחום זה ובכך לסייע לנשים אחרות שיצטרכו להתמודד עם אובדן דומה.

חשוב לציין שהשתתפותך עשויה להעלות למודעות רגשות ומחשבות בנוגע לאובדן. במידת הצורך את יכולה לפנות לצוות המחקר לשיחה עמם על רגשות ומחשבות אלו. כמו כן במידת הצורך נוכל להפנות אותך למסגרת תמיכה מתאימה.

מחקר זה קיבל אישור של ועדת האתיקה, מספר האישור הינו 361/15. ההשתתפות במחקר כוללת מילוי של מספר שאלונים, וראיון אישי למספר משתתפות אשר תסכמנה לכך. יש לציין כי את יכולה לוותר על השתתפותך במחקר בכל שלב וכי הפסקת ההשתתפות לא תגרור שום סנקציה שלילית או תוצאה שלילית אחרת. חשוב להדגיש כי השאלונים הינם אנונימיים, וכל מידע שיינתן ישמר בסודיות מרבית, ללא פרטים מזהים.

במידה ותסכימי להשתתף נא לחתום על טופס ההסכמה שמצורף, ואנו נודה ונעריך זאת מאוד.

בברכה,

הילה שחורי                                                                                                 פרופ' שמשון רובין

עורכת המחקר                                                                                              מנחה המחקר